. . . πως το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας προκήρυξε εκλογές για την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2007, από τις 08:00 μέχρι της 18:00, για την ανάδειξη των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, των μελών των τοπικών διοικήσεων και των περιφερειακών του τμημάτων.