. . . ένα πολύ καλό θρησκευτικό ανέκδοτο. Τα ανέκδοτα όμως τα έχω μαζεμένα σε άλλη τοποθεσία.