. . . πως το Παρίσι είναι μια (1) ώρα πίσω από την Ελλάδα.