. . . πως όλα τα επίθετα με κατάληξη . . . ίδης κλίνονται όπως το Σκανδαλίδης. Άρα στηρίζουν τον Κώστα για πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ.