. . . πως ο υπουργός κ. Αλέξανδρος Κοντός ζήτησε την Ε.Α.Σ. επί πίνακι για να τοποθετήσει ως αντάλλαγμα τον νικητή σε πολιτική θέση . . . βλέπε ΕΛ.Γ.Α. = 25510370_ _