. . . πως η ELINA θα κάνει εγκαίνια και θα ακολουθήσει γεύμα . . . και όχι Επίσημη έναρξη των εργασιών της ELINA.