. . . η Δ.Ε.Η. είναι ο αποκλειστικός λόγος και η αιτία που ο Καναδάς αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία. Οι αποδείξεις δεν υπάρχουν στα χέρια μου αλλά στην Βουλή των Ελλήνων.