. . . πως η ΔΕΗ θα μεταβιβάσει στην εξαγοράζουσα εταιρία, την Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ το 50%, μείον μία μετοχή, των μετοχών της Tellas, έναντι συνολικού τιμήματος 175 εκατ. ευρώ.