. . . πως ο προσφάτως εγκαινιάζων το κατάστημα της κόρης του πατέρας λογοέφερε με συνταξιούχο ένστολο ( στην ασφάλεια φοράνε στολή ; ) και η αιτία, οι . . . εργολάβοι σε . . . όλα τα . . . επαγγέλματα.