. . . πως μια παλιά παροιμία στην Αίγυπτο λέει : Τρία πράγματα δεν κρύβονται: ο έρωτας, ο άνθρωπος πάνω στην καμήλα και αυτός που έφαγε σκόρδο.
T΄ακούς πρόεδρε ; ( είσαι και μακριά, που να ακούσεις ! )