. . . πως ελάχιστοι κατάλαβαν το τι είπε στην ομιλία του στην κοπή της πίτας του Επαγγελματοβιοτεχνικού Επιμελητηρίου, ο πρώτος τη τάξει πολίτης του Νομού μας. Οι επαγγελματίες και οι βιοτέχνες του Νομού μας, είναι πιο απλοί άνθρωποι. Τα θέλουν μάλλον πιό λιανά. Θεσμικοοικονομικοκοινωνικοπολιτική διαδρομή δεν καταλαβαίνουν.