. . . πως όλη τη νύχτα δούλευαν αστυνομικοί με πολιτική περιβολή. Σκοπός η έννομη τάξη εντός των καταστημάτων της πλατείας. Εάν δηλαδή πλήρωσαν τα μαγαζιά της πλατείας, cafe κ.ά. την Α.Ε.Π.Ι. Από πότε η Ελληνική Αστυνομία ενδιαφέρετε, αγωνιά και τρέχει για τα συμφέροντα μιας ιδιωτικής Ανωνύμου Εταιρείας ;