. . . πως οι εκδότες σε πανελλήνιο αλλά κυρίως σε τοπικό επίπεδο για να μην μιλάνε ή γράφουν κατά κάποιου ή κάποιων τακτοποιούν τα παιδιά τους σε μια υπηρεσία του ευρύτερου δημόσιου τομέα ( πάει να γίνει αιρετή και αυτή η θέση ) Πολύ έξυπνη επιλογή. Εξυπνότατη.