. . . πως οι διεργασίες για τις επόμενες Δημοτικές και Νομαρχιακές εκλογές άρχισαν σύμφωνα με το πρότυπο του Πειραιά. Απο τον Φασούλα στον Πειραιά "του έφυγε" ένας σύμβουλος για να ηγηθεί νέας προσπάθειας στις επόμενες εκλογές. Ποιός φεύγει απο ποιόν, εδώ στην Κομοτηνή ;