. . . πως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κομοτηνής θα συνεδριάζει πλέον κάθε μέρα. Ανακοίνωση θα βγαίνει μόνον για τις μέρες που δεν θα γίνεται συμβούλιο.