. . . πως εκδότης της Κομοτηνής, με εβδομαδιαία εφημερίδα παρακαλώ, εντάχθηκε και αυτός στο πρόγραμμα που υλοποιεί μόνον ο Δήμος Νέου Σιδηροχωρίου για αναγκαστική εθελοντική εργασία. Μετατροπή ποινής μου είπανε, έτσι λέγετε αυτό. Από που του ήρθε όμως η ποινή δεν έμαθα.