. . . πως η εκπαιδευτική κοινότητα ετοιμάζει καινούργιο αγώνα. Όχι οι απανταχού βολεμένοι. Οι άλλοι, οι συνετοί και μορφωμένοι εκπαιδευτικοί. Μιας και ο λόγος για τον Υπουργό μας.
Θα το γράψω πολλές φορές, παντού. Διαβάστε το βιβλίο της Γ' Λυκείου. Όχι της ΣΤ' Δημοτικού. Αυτό το απέσυρε ο Υπουργός μας. Το ξαναγράφω και προσέξτε το. Το σχολικό βιβλίο της Γ' Λυκείου.